Alt text
Förlåt mig! Jag skulle bara…

Kroppsspråket upptar den största delen av vår totala kommunikation. Trots det är vi ganska omedvetna om vilka signaler vi sänder ut till dem vi möter.

När vi missförstår varandra letar vi ofta efter fel i den verbala kommunikationen, men glömmer bort hur mycket vi talar genom vårt kroppsspråk. Vilka signaler sänder du ut, och hur uppfattas de av dem du möter?

Vad berättar du om dej själv genom dina gester, mimik och hållning? Stämmer tanke och kropp överens med ditt verbala budskap? Och när de kolliderar – vad händer då?

Du kan klart påverka resultatet av ett möte bara genom att vara medveten om ditt och andras kroppsspråk!

Öka kunskapen om dej själv, och vässa din kommunikation!