Dig vill jag INTE prata med!

Har du blivit osynliggjord på ett möte?

Har du någon gång känt dig obekväm och förminskad efter ett samtal, men inte förstått varför? Eller börjat ifrågasätta dig själv och din kompetens? Känslan är svår att precisera, du känner bara obehaget. Då har du troligtvis blivit utsatt för härskarteknik i någon form. De finns i alla miljöer, men är ibland svåra att upptäcka.

Genom att lära dig se dom och bemöta dom på rätt sätt, har du möjlighet att påverka klimatet på din arbetsplats eller i en annan grupp, där du eller någon kollega blir utsatt.