Kroppsspråket upptar den största delen av vår totala kommunikation. Trots det är vi ganska omedvetna om vilka signaler vi sänder ut till dem vi möter.

Känner du igen dig?